Backlinks Plaatsen

Arbeidsdeskundig onderzoek omdat het moet

Sommige werknemers zijn heel duur voor de werkgever. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt of deels arbeidsongeschikt wordt, moeten er heel veel dingen gedaan worden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit is wettelijk geregeld zodat de werkgever niet te snel van zijn werknemer af wil zijn. De werkgever heeft een paar mogelijkheden en moet daar heel zuinig mee omgaan om zo min mogelijk schade aan de situatie over te houden.

Veel bedrijven hebben de kennis niet in huis om met deze situaties om te gaan. Toch is het voor sommige bedrijven nodig om in deze situaties de juiste weg te vinden. Om de juiste weg te vinden kan een bedrijf een arbeidsdeskundige inhuren. Een arbeidsdeskundige is goed op de hoogte van de regelgeving rondom ontslagen en weet goed welke stappen er gedaan moeten worden als er een werknemer helemaal of deels arbeidsongeschikt raakt.

In een arbeidsdeskundig onderzoek doet de arbeidsdeskundige onderzoek naar de mogelijkheden die er voor de medewerker zijn die arbeidsongeschikt is geraakt. De arbeidsdeskundige gaat kijken of het mogelijk is om een medewerker weer terug te laten keren naar het werk en welke stappen daar voor nodig zijn. Misschien kan de medewerker deeltijd werken en deeltijd arbeidsongeschikt zijn of kan de medewerker aan de slag op een andere afdeling van het bedrijf. En misschien is de beste oplossing wel dat de medewerker bij een andere organisatie aan de slag gaat.

Door het inschakelen van een arbeidsdeskundige kan de continuïteit van de organisatie worden gewaarborgd en wordt de Wet verbetering Poortwachter nageleefd. Want volgens deze wet moet er op een bepaald moment een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd om te kijken in hoeverre de medewerker zijn of haar werkzaamheden weer kan hervatten. Zo kan worden gewaarborgd dat de organisatie zo min mogelijk lijdt onder het disfunctioneren van een medewerker.

Comments are closed.