Backlinks Plaatsen

Asperger syndroom

Het asperger syndroom delen we in in het autisme spectrum want het ligt zeer kort bij autisme. De stoornis van het asperger syndroom komt echter niet op alle ontwikkelingsvlakken voor van autisme. Als voorbeeld moet men kijken naar de ontwikkeling van taal en spraak, bij iemand met autisme ligt de ontwikkeling hiervan zeer laag terwijl bij mensen met asperger deze ontwikkeling van normaal tot zeer hoog kan zijn. Toch kunnen er in gesprekken rare dingen voorkomen, dit omdat iemand met asperger woorden vaak concreet opvat is het vaak moeilijk om een diepgaand gesprek te hebben.

Mensen met asperger syndroom hebben vaak moeite om hun emoties te uiten waardoor het vaak voorkomt dat ze niet goed begrepen worden. Wanneer het niet bekend is dat iemand asperger heeft of niet goed begrepen is wat dit syndroom inhoud, worden deze mensen vaak als asociaal of vervelend bestempeld omdat ze problemen hebben zich in gesprekken aan te passen. De omgeving wordt anders beleefd en daarom gaan ze met situaties anders om wat tot vreemde situaties kan leiden.

Leave a Comment


negen − = 7