Backlinks Plaatsen

De veranderende controllers functie en gevolgen voor “control”

De veranderende controllers functie en gevolgen voor “control” Corporate Governance of “goed ondernemingsbeheer” gaat uit van een bepaalde vorm van  ondernemingsbestuur. Het traditionele hiërarchische model waarbij managers verantwoordelijk zijn voor het coördineren van arbeidsprocessen staat ter discussie. Volgens prof. dr. René ten Bos is de rol van de manager aan het veranderen. Zij coördineren niet langer zelf de processen maar controleren alleen nog maar de uitkomsten van die processen en dat ook nog eens uitgedrukt in getallen. Managers hebben geen duidelijke identiteit meer en zijn zo verworden tot praatmachines. Management … Lees verder →


Uw control framework upgrade – blijf up-to-date!

Uw control framework upgrade – blijf up-to-date! Samenvatting Hoe houdt u het Business Control Framework up-to-date? Het is opgezet en het werkt naar behoren: uw Business Control Framework. U bent tevreden, klus geklaard, job done en nu snel naar het volgende project. Maar, wat denkt u van de houdbaarheidsdatum? Wanneer moet u gaan nadenken over een APK? De controls zijn ingericht naar aanleiding van de uitkomsten van het risico management. De risico’s hangen samen met de doelstellingen. Natuurlijk, dit alles is aan verandering onderhevig. Wij, binnen Financial Control, hanteren het … Lees verder →


Shared Service Centres zonder gedeelde verantwoordelijkheid

Shared Service Centres zonder gedeelde verantwoordelijkheid SAMENVATTING VAN EEN ARTIKEL IN MCA JUNI 2010 De Controller staat met lege handen! Met de opkomst van Shared Service Centres (SSC) worden financiële processen door standaardisatie efficiënter en vaak door loonkosten arbitrage met lage lonen landen goedkoper. Het geeft de Controller van het uitbestedende bedrijf echter twee nieuwe problemen: hoe blijft hij “in control” en hoe analyseert en verklaart hij de uitkomsten van de uitbestede financiële processen? In het volgende betoog zullen we deze vraagstelling nader uitwerken en u wijzen op een aantal … Lees verder →


Corporate Governance Code Frijns ook voor niet beursgenoteerde ondernemingen?

Corporate Governance Code Frijns ook voor niet beursgenoteerde ondernemingen? Samenvatting Zijn de Best Practice bepalingen uit de Code Frijns niet zeer toepasbaar binnen elke organisatie? Wij bevelen iedere grotere organisatie aan de Best Practice bepalingen uit de Code Frijns ofwel de Nederlandse Corporate Governance Code serieus te bekijken en – indien van toepassing – in het Business Control Framework op te nemen. De Code Tabaksblat, uitgebreid tot Code Frijns en tot wetgeving verheven in de Corporate Governance Code, geeft naast de algemene richtlijnen voor goed ondernemingsbeheer, een groot aantal zeer … Lees verder →


Risico en Reputatie – naar een andere definitie van risico?

Risico en Reputatie – naar een andere definitie van risico? Samenvatting Binnen Financial Control vragen wij: Is de definitie van risico aan vervanging toe? Wij, binnen Financial Control, definiëren een risico als een gebeurtenis waarbij uw belanghebbenden het u kwalijk zullen nemen als u het risico niet heeft overwogen en er, zo nodig, niets aan heeft gedaan. Met andere woorden als het optreedt lijdt u in ieder geval reputatieschade. De negatieve gevolgen van het onbehandelde risico komen daar nog bij. Hoe komen we hierop? In het nieuws figureerden prominent de … Lees verder →


Risico Management en Beheersmaatregelen: een onlosmakelijk verbond

Risico Management en Beheersmaatregelen: een onlosmakelijk verbond. Risico management staat volop in de belangstelling, zowel in de media als in de professionele praktijk, en terecht! Veel ondernemingen zijn in de afgelopen jaren in de publiciteit gekomen met meer of minder ernstige problemen op dit gebied. Zowel bestuur als toezichthouders (commissarissen) van ondernemingen worden geconfronteerd met hogere eisen van belanghebbenden bij de onderneming op gebied van beheersing en verantwoording. Risico management Risico management is een belangrijk onderdeel van corporate governance of goed ondernemingsbeheer. Vanuit de strategische doelstellingen waarop alle belanghebbenden in de … Lees verder →


Visie op Actuele Zaken – Vertrouwenwekkende maatregelen

Maatregelen die vertrouwen wekken Nagedacht over risico’s, risicobeheer goed geregeld. Gedaan, done, goed werk! Zijn we er nu? Nee, echt niet, het is hoog tijd voor de volgende stap : een effectief controle raamwerk, een Business Control Framework. Een stelsel van op elkaar afgestemde controlemaatregelen, gebouwd op fundamenten van goed ondernemingsbeheer en breed gedragen risicobeheer is een uitstekende vertrouwenwekkende maatregel en is van significante waarde voor alle belanghebbenden in de onderneming. Zelf doe ik dat ook, als ik – als privé piloot – ga vliegen : ik klim op mijn … Lees verder →