Backlinks Plaatsen

Corporate Governance Code Frijns ook voor niet beursgenoteerde ondernemingen?

Corporate Governance Code Frijns ook voor niet beursgenoteerde ondernemingen?

Samenvatting

Zijn de Best Practice bepalingen uit de Code Frijns niet zeer toepasbaar binnen elke organisatie?

Wij bevelen iedere grotere organisatie aan de Best Practice bepalingen uit de Code Frijns ofwel de Nederlandse Corporate Governance Code serieus te bekijken en – indien van toepassing – in het Business Control Framework op te nemen. De Code Tabaksblat, uitgebreid tot Code Frijns en tot wetgeving verheven in de Corporate Governance Code, geeft naast de algemene richtlijnen voor goed ondernemingsbeheer, een groot aantal zeer praktische handreikingen hoe de regels te interpreteren en in te voeren. Deze Best Practice Bepalingen zijn dusdanig algemeen dat zij makkelijk toepasbaar zijn, ook bij niet beursgenoteerde ondernemingen. In het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code 2011 constateert Jos Streppel dan ook verheugd dat de Code Frijns zich uitbreidt naar het MKB…… We zijn benieuwd naar uw mening en ervaringen!

Neem nu de Code Frijns

Van de Best Practice bepalingen uit de Corporate Governance Code wijzen wij met name op II.1.2/3/4 die resulteren in de “In Control” verklaring II.1.5. Deze eerste practices behandelen de doelstellingen en strategie van de onderneming, het risicoanalyse en control systeem, de gedragscode, verslaggeving en monitoring en rapportage. Tevens wordt aangegeven waarover op deze terreinen in het jaarverslag moet worden gerapporteerd. Het geheel werkt volgens het principe: pas toe of leg uit. De Nederlandse Corporate Governance Code beter bekent als de Code Frijns, loopt hiermee voorop in Europa. De Europese Commissie heeft afgelopen jaar een groenboek doen verschijnen waarin wordt onderzocht of er een EU Corporate Governance Code moet komen. Het is goed te kunnen constateren dat de Nederlandse Code Frijns bijna alle EU aandachtspunten al heeft verwerkt. De naleving en de monitoring door de Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Jos Streppel scoort goed op EU niveau. Ook de NBA heeft vorig jaar een aantal aanbevelingen in dit kader gepubliceerd over het versterken van de rol van de accountant in relatie tot de RvC. Dit wordt gezien als een goede uitwerking van de bepalingen over de accountant in de Code Frijns.

Kan het Business Control Framework hier van dienst zijn?

De bepalingen in de Code Frijns net als de Corporate Governance Codes in andere landen, zijn gebaseerd op, wat wij “de 4 blokjes” genoemd hebben, 1. goed ondernemingsbeheer, 2. risicomanagement, 3. controls of beheersmaatregelen en als laatste 4. assurance. In het onderdeel goed ondernemingsbeheer komen ondermeer het bepalen van de doelstellingen, de gedragscode en verantwoording aan de orde. Daarop gebaseerd wordt een risicoanalyse gedaan en vastgesteld hoe met de geïdentificeerde risico’s moet worden omgegaan. De risico’s die beheerst moeten worden komen aan bod bij het ontwerpen en uitrollen van de controls. Als sluitstuk zorgt de assurance dat alles heeft gewerkt en dat de organisatie aantoonbaar in control is. Bij Financial Control gebruiken we dan ook onder andere de Best Practice bepalingen uit de Corporate Governance Code om te zorgen dat de bedoelde “in control” verklaring in II.1.5 vervolgens kan worden opgenomen in de verantwoording aan uw stakeholders.

Meer informatie? Kijk op http://www.financial-control.nl

Leave a Comment


5 + = zes