Backlinks Plaatsen

De vaststellingsovereenkomst

Het kan voorkomen dat uw werkgever en u het eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit noemt men de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. In deze situatie maakt u met uw werkgever meerdere afspraken. Het is belangrijk om de afspraken goed schriftelijk vast te leggen. U legt deze afspraken vast in de vaststellingsovereenkomst.

Het opstellen van de vaststellingsovereenkomst is vanaf juli 2015 verplicht. Deze overeenkomst moet ondertekend worden. Zowel uw werkgever als u dienen deze te tekenen. De werknemer heeft hierna veertien dagen bedenktijd. U kunt in deze periode terug komen op de gemaakte afspraken. Of geheel afzien van de overeenkomst. U moet dit schriftelijk aan uw werkgever mededelen.

Het gebruik maken van een vaststellingsovereenkomst heeft een aantal voordelen. Zo kunnen uw werkgever en u afzien van een gerechtelijke procedure. Ook u het recht op een uitkering. op basis van de Werkeloosheidswet (WW-uitkering). Om het recht te behouden dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo is zeer belangrijk dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bij uw werkgever ligt. Ook dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Deze opzegtermijn is in de arbeidsovereenkomst vermeld. Daarnaast moet het ontslag niet toe te wijten zijn aan de werknemer.

 

Comments are closed.