Backlinks Plaatsen

Eesterschelde – psychologisch kenniscentrum

Visie EesterSchelde

 

Psychotherapie is de behandeling (therapie) van de geest (psyché).
Maar de geest is niet ontvankelijk voor manuele zorg, handenarbeid vermag in dit geval niet veel. Niet dat de manipulatie, de bewerking van de geest niet mogelijk zou zijn – de media tonen aan dat dit ook zonder de hulp van een medium kan – maar dat de geest om verwerking vraagt, om verwerkelijking….

De Grote van Dale spreekt van een “genezingsmethode die werkt met psychische middelen, b.v. hypnose, suggestie enz.” Hypnotische suggestie of suggestieve hypnose?
Wat maakt de psychotherapeutische praktijk? Psychotherapie is de uitwisseling van woorden. Punt.

Deze definitie dient zorgvuldig te worden onderscheiden van die andere, meer bekende gespreksvormen: de woordenwisseling en de gedachtenwisseling. Met deze laatste belanden we in het mystieke, met de eerste begeven we ons in het politieke.
Psychotherapie wil wisselen noch uitwissen; het distantieert zich van zowel het commerciële als van het communiërende, om geheel plaats te maken voor het communicerende. In de ware zin van het woord.

Bezoek onze website: www.eesterschelde.be – contact: info@eesterschelde.be

 

Leave a Comment


9 − = drie