Backlinks Plaatsen

Iedereen kan huren en verhuren op Slimhuren.nl

Chris van Meerveld van de website SlimHuren.nl kan het zich nauwelijks voorstellen. Juist in de huidige economisch moeilijke tijden wordt gemiddeld 30% teveel aan huurkosten voor materiaal betaald. De verhuurprijzen voor identieke producten lopen enorm uiteen. Merkwaardig genoeg zijn veel huurders nauwelijks geïnteresseerd in een kostenbesparing en trekt men veel te snel de portemonnee. De oorzaak hiervan is enerzijds, dat men zich nauwelijks de tijd gunt om tot een juiste vergelijking te komen en daardoor als vanzelfsprekend gebruik maakt van de oude vertrouwde leveranciers. Anderzijds ontbreekt het huurders simpelweg aan tools die een efficiënte en correcte vergelijking mogelijk maken. Met de website www.slimhuren.nl – een online trefpunt voor huurders en verhuurders – kan die vergelijking wél worden gemaakt en kan een huurder een bewustere afweging maken tussen prijs en kwaliteit.

Hoe werkt het?

De werkwijze is even eenvoudig als doeltreffend. Het initiatief gaat in eerste instantie uit van de huurder, die een huuraanvraag plaatst op de website. Vervolgens kunnen verhuurders reageren door een prijsopgaaf te verstrekken, of door middels een berichtenfunctie nadere afstemming te zoeken met de huurder. Verhuurders zijn zowel professionele verhuurders als bedrijven en particulieren die eigen materiaal willen verhuren om aanvullende opbrengsten te realiseren. De huurder is hierdoor in staat een eerlijke prijsvergelijking te maken en zo de meest geschikte verhuurder te vinden. Bovendien worden verhuurders bereikt die anders niet benaderd waren, wat de kans op een optimale invulling van de huurvraag vergroot. De website biedt de mogelijkheid huuraanvragen in allerlei categorieën te plaatsen; van hoogwerker tot mobiel toilet en van geluidsapparatuur tot biertap

Wintels, collega van Van Meerveld, verklaart de werking van de succesformule:   “De belangrijkste reden van het succes is het omdraaien van vraag en aanbod. Vroeger voegde de huurder zich in de tariefsopbouw, voorwaarden en werkwijze van de verhuurder. Hierdoor zijn prijzen amper vergelijkbaar en kost het huurders veel tijd een objectieve prijsvergelijking te maken. In deze tijd wil de huurder juist een aanbod op maat. Op onze site vermeldt de huurder exact wat men wil. Het is daarna aan de potentiële verhuurder om in te spelen op de specifieke wensen van de klant.”

Meerwaarde van de website

De meerwaarde van de website is dat interactie tussen huurder en verhuurder mogelijk is. Vaak is het lastig om – zonder daadwerkelijk met elkaar in gesprek te zijn geweest – vraag en aanbod tot in detail bij elkaar te brengen. Wat bedoelt de huurder nou precies? Heeft de verhuurder nu echt niets goedkopers? Direct contact met de andere partij is mogelijk via de website en zorgt dat wensen en mogelijkheden op elkaar kunnen worden afgestemd. Door het toekennen van beoordelingen aan verhuurders, wordt ook de kwaliteit inzichtelijk. Huurders kunnen daardoor per situatie bepalen wat belangrijker is; prijs of kwaliteit. Het moge duidelijk zijn dat deze afstemming direct tot een kostenbesparing leidt voor zowel de huurder als de verhuurder.

 Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Slimhuren BV
Kadijk 1 9747 AT Groningen
tel: 050 8200499
info@slimhuren.nl

Leave a Comment


− een = 6