Backlinks Plaatsen

Langjarig contract MeXtra voor Driestroom.

 

Wim Muilenburg & Geert Klein Breteler

Op vrijdag 1 juni j.l. hebben Stichting Driestroom en SymaX een langjarig contract afgesloten met betrekking tot het gebruik van MeXtra. Bestuurder Wim Muilenburg (Stichting Driestroom) zette samen met Geert Klein Breteler (directeur SymaX) vol vertrouwen een handtekening onder dit contract.

Driestroom heeft daarmee een innovatieve stap gezet in het gebruik van ondersteuningsplannen en het online ontsluiten van gegevens aan cliënt en professional.
MeXtra stelt de medewerkers van Driestroom in staat langs methodische weg een ondersteuningsplan op te stellen en dagelijks op gestelde doelen te rapporteren.
Alle medewerkers van Driestroom worden geschoold in deze methodiek (AAIDD & QOL in samenwerking met dhr. W.H. E Buntinx).
Verder lopen er pilots waarbij cliënten/ouders/verwanten toegang krijgen tot de internetapplicatie MeXtra. Dit gebeurt in samenwerking met het teams en ouderraad. Doel is om in de loop van 2012-2013, gefaseerd iedere cliënt/ouder/verwante toegang te geven tot MeXtra en de rapportage. Zij kunnen niet alleen lezen maar ook zelf rapporteren. De eerste ervaringen vanuit de pilot zijn enthousiast en veelbelovend. Communicatie met cliënt en zijn netwerk staan voorop.

Stichting Driestroom zet sterk in op kwaliteitsverbetering. Door het toepassen van de ingevoerde methodiek in combinatie met de gebruiksvriendelijke softeware komen medewerkers continue in een flow van procesverbetering. Gevolg is dat zorg effectiever en efficienter wordt. Hier worden op eenvoudige wijze, grote successen geboekt.
De komende maanden zullen nog enkele nieuwe functionaliteiten in MeXtra het licht zien die in nauwe samenwerking met SymaX en Driestroom ontwikkeld zijn.

Leave a Comment


7 − = drie