Backlinks Plaatsen

Nieuw! Opleiding Crisismanagement

Het effectief managen van een crisis is te leren! In deze 6-daagse training komen de cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties in het vakgebied crisismanagement aan bod.

Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico’s die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Deze houding komt voort uit de werkdruk van het alledaagse management en uit de hoop dat het hen niet zal overkomen. Vroeg of laat overkomt het hen toch! En dan? De schade is vaak groter dan men van tevoren dacht!

De 6-daagse Crisismanagement training is erop gericht de individuele rol in crisismanagement te professionaliseren. De training is zeer praktisch en de inhoud kan direct toegepast worden in de praktijk. De aandachtspunten en valkuilen in crisismanagement komen uitgebreid aan bod, door te doen en door ervaringen uit te wisselen. De training is gebaseerd op zes hoofddoelstellingen:

  • Inzicht in en vaardigheid met crisis beheersingsprocessen
  • Besluiten nemen onder druk
  • Probleemoplossend vermogen vergroten
  • Leiding geven aan een crisisteam
  • Versterking van het zelfvertrouwen van de leden van een crisisteam
  • Reflecteren

Kijk voor meer informatie op de website van IMF; www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het facility, security en IT-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht. 

Comments are closed.