Backlinks Plaatsen

PetroFill automatisch vullen van machines.

Machines met geautomatiseerde en gerobotiseerde belading vragen om tijdig bijvullen van verspaningsemulsie Gebeurt dit niet of te laat, dan ontstaat ongewenste stilstand en/of gereedschapbreuk. Het gesleep met vloeistoffen tijdrovend en dus beperkend voor productiviteit op de werkvloer. PetroFill kan dit probleem eenvoudig oplossen door slimme PLC techniek

Steeds meer bedrijven kiezen voor robottechnologie om het rendement van de machine-investering te verhogen. Deze keuze heeft ook consequenties voor de wijze van het vullen van de machinereservoirs. Uitval tijdens het onbemand draaien van de machine, geeft veel ergernis en zorg wanneer de verwachte productieaantallen niet op tijd worden gemaakt.

Om uitval of stilstand door emulsietekort te verwijden heeft Petroline een slimme  PLCgestuurde emulsievulinstallatie PetroFill ontwikkeld die afrekent met dit risico. Niet alleen het op tijd bijvullen wordt hiermee ingevuld, maar ook betere standtijden en meer stabiliteit van de emulsie wordt erdoor bereikt. In de praktijk kunnen besparingen tot 20% worden gerealiseerd door het inzetten van de PetroFill installatie. De besparingen in manuren die niet meer nodig zijn voor het vullen van de reservoirs door machine operators komt daar nog bovenop.

Het is geen uitzondering wanneer een terugverdientijd van 12 maanden wordt bereikt. Door gedegen aanpak en modulaire componenten is er minimale productie- onderbreking bij de aanleg.

http://petroline.nl/petrofill/index.phpautomatische-vulinstallatie-voor-emulsies[1]

Comments are closed.