Backlinks Plaatsen

Preventief Medisch Onderzoek; de IMT-meting

Het voornaamste doel van screening (ook wel ‘preventief medisch onderzoek’ genoemd) is het vroegtijdig opsporen van aandoeningen en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen daartegen. In de regel zijn aandoeningen eenvoudiger te behandelen als ze op tijd zijn ontdekt. Bij screening worden mensen zonder klachten aan een onderzoek onderworpen om na te gaan of er misschien een aandoening aanwezig is die nog in een vroeg stadium verkeert.

Om het risico op een hartinfarct te bepalen is preventief medisch onderzoek van belang. Door middel van een nieuwe techniek: de IMT-meting kan dit bepaald worden. Tevens wordt er een MRI van uw longen gemaakt.

De IMT-meting (Intima Media Thickness)

IMT staat voor Intima Media Thickness. De eerste twee termen staan voor de twee binnenste lagen van de slagaderwand. Met de laatste term wordt aangegeven, dat de dikte tussen deze twee lagen gemeten wordt. Deze meting wordt gedaan van de beide halsslagaders met behulp van een echo apparaat. Zo krijgen we letterlijk een beeld van de gezondheid van uw vaten. Naarmate iemand ouder wordt, verandert de dikte van de twee binnenste lagen van deze slagaderwand. Dit is een normaal verschijnsel. Soms is echter de vaatwand zelf verdikt. Dat is dan goed te zien. Behalve de meting van de dikte wordt de halsslagader aan beide kanten ook onderzocht op de aanwezigheid van vernauwingen (plaques of stenose).

MRI-scan Longen

De longen zijn zeer beweeglijke organen. Bij screening van de longen door middel van het uitvoeren van een MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging) moet men daarom anders te werk gaan. Bij het scannen van een ‘stil’ orgaan als de lever, maakt het apparaat opeenvolgend een groot aantal opnamen. Bij de beweeglijke longen wordt er opname na opname gemaakt. Hierdoor ontstaan grovere beelden. De radioloog kan met behulp van deze onderzoekstechniek toch bepaalde afwijkingen in het longweefsel constateren. Een groot voordeel van dit onderzoek is dat er geen schadelijke röntgenstraling gebruikt hoeft te worden. Zeer kleine tumoren kunnen echter met deze onderzoeksmethode mogelijk niet gezien worden. Bij twijfel zal de arts daarom altijd adviseren om door middel van een CT-scan (röntgenstraling) verfijndere beelden te maken. Dit vervolgonderzoek kan meestal binnen een termijn van drie dagen gerealiseerd worden.

Comments are closed.