Backlinks Plaatsen

Rijbewijs BE – voor een veilig gebruik van uw aanhanger

Mensen wordt steeds mobieler en dit komt ook tot uiting in het recreatiegedrag van mensen. Vele mensen genieten in het weekend van hun boot of paard en dikwijls wordt dit item meegenomen om op andere locaties te kunnen recreeren. Het vervoer er van gebeurd middels een aanhangwagen of trailer. Maar bent u er van op de hoogte dat een paardentrailer of trailer voor de boot ook valt onder de regelgeving voor aanhangers?

Niet alle mensen zijn bekend met de huidige wetgeving met betrekking tot het aanhangwagenrijbewijs of in de volksmond E achter B.  Let u er op veiligheid bovenaan staat  en kijkt u bijvoorbeeld hier even na of u voldoet aan de wetgeving?

Als u vaak met een voor het normale rijbewijs te zware aanhangwagen rijdt dan kunt u op verschillende manieren het aanhangerrijbewijs behalen. Afhankelijk van de ervaring die u heeft, is het mogelijk het aanhangerrijbewijs op 1 dag te behalen. Na een dag lessen vindt er een afsluitend examen plaats waarbij u gedurende een rit van beoordeeld zult worden door een examinator van het CBR. Een oefenles maakt altijd helder wat de status is van uw rijvaardigheid op basis hiervan zal gekeken worden hoe uw lesprogramma ingericht zal worden. Ons advies is altijd om u voor te laten lichten door uw rijschool over het meest passende opleidingstraject voor u.

Tot slot rest ons u een goede en veilige reis te wensen en wij wijzen u er nog op andere informatiebronnen van de auteur.

Leave a Comment


7 + = negen