Backlinks Plaatsen

Risico en Reputatie – naar een andere definitie van risico?

Risico en Reputatie – naar een andere definitie van risico?

Samenvatting

Binnen Financial Control vragen wij: Is de definitie van risico aan vervanging toe?

Wij, binnen Financial Control, definiëren een risico als een gebeurtenis waarbij uw belanghebbenden het u kwalijk zullen nemen als u het risico niet heeft overwogen en er, zo nodig, niets aan heeft gedaan. Met andere woorden als het optreedt lijdt u in ieder geval reputatieschade. De negatieve gevolgen van het onbehandelde risico komen daar nog bij. Hoe komen we hierop? In het nieuws figureerden prominent de accountantskantoren. Nu weer in verband met woningcorporaties, waarbij als gevolg van de derivaten posities, de al afgegeven goedkeurende verklaring bij de jaarrekening moest worden ingetrokken. Kennelijk is een accountantsverklaring niet voor altijd. Daarnaast is er behoorlijk wat ophef geweest over de winsten behaald bij het betrekken van nieuwe kantoorruimte. Het ernaast gelegen oude kantoor bleef leeg en eenzaam achter. Over duurzaam gesproken…… We zijn benieuwd naar uw mening!

Neem nu zo’n accountantskantoor

De accountantskantoren hebben als belangrijke opdracht het verschaffen van zekerheid aan het maatschappelijk verkeer. Dat houdt in dat de accountant de cijfers controleert en verklaart dat het goed is. Dat betekent dus wel wat. De accountant meet zich de rol aan van de vertrouwenspersoon. Als hij of zij verklaart dat de cijfers juist en volledig zijn dan mag je daar als gebruiker van de cijfers ook vanuit gaan. Dat betekent natuurlijk dat de accountant een hoge mate van integriteit uitstraalt, weet wat goed en fout is, een onkreukbare reputatie heeft, en vele andere ethische eigenschappen hoog in het vaandel heeft staan. Alleen daarmee zal het oordeel van de accountant het gewenste vertrouwen opwekken. Wij denken dat de reputatie dus bescherming behoeft en onderdeel zal moeten zijn van het risico management binnen accountantskantoren. Het betreft immers een zeer belangrijke “asset” die geen deuken mag oplopen. Er zullen dan ook controls zijn ontwikkeld binnen het accountantskantoor zelf om te voorkomen dat de reputatie schade lijdt. Beheersmaatregelen in de (controle) processen die de accountants uitvoeren, maar ook op strategisch- en business niveau. Het management zal zich in ieder geval op kwartaal basis bezinnen op het risico management en zal activiteiten, zoals verhuizen naar een nieuw kantoor met achterlaten van het oude, beoordelen op het risico van reputatieschade. Het zou kunnen zijn dat in de beoordeling van het risico gedacht is dat de schade wel zou mee vallen. Enige negatieve publiciteit wellicht, maar dat waait wel over. Dat zou duiden op een wat cynische benadering, hetgeen dan weer niet erg ethisch is.

Biedt ons Business Control Framework hier een uitweg?

Volgens ons wel, als de organisatie tenminste onze definitie van risico gebruikt zodat reputatieschade, in dit soort gevallen helder en met nadruk op de risicomatrix naar voren komt. Zodat de kans van optreden en het gevolg ervan goed worden ingeschat. Het moet onderkend worden als een belangrijk risico, omdat de belanghebbenden zoals de gebruikers van je diensten (in dit geval de goedkeurende verklaring) het je kwalijk zullen nemen als je er niets aan hebt gedaan. Ook de cliënt zal niet blij zijn als de verklaring moet worden ingetrokken, om over banken, politiek en publiek maar niet te spreken. De doelstellingen van de accountantskantoren zullen hierdoor bedreigd worden, en wij denken dan ook dat het Business Control Framework ook in dit geval een goede dienst had kunnen bewijzen. Risk management en de daarvan afgeleide controls, aangevuld met een assurance proces hadden tijdig duidelijk kunnen maken dat achtergelaten kantoorgebouwen op weinig applaus kunnen rekenen, en ingetrokken goedkeurende verklaringen, de essentie van de accountant op het spel zet.

Meer informatie? Kijk op www.financial-control.nl

Leave a Comment


7 − = zes