Backlinks Plaatsen

Visie op Actuele Zaken – Vertrouwenwekkende maatregelen

Maatregelen die vertrouwen wekken

Nagedacht over risico’s, risicobeheer goed geregeld. Gedaan, done, goed werk! Zijn we er nu? Nee, echt niet, het is hoog tijd voor de volgende stap : een effectief controle raamwerk, een Business Control Framework.

Een stelsel van op elkaar afgestemde controlemaatregelen, gebouwd op fundamenten van goed ondernemingsbeheer en breed gedragen risicobeheer is een uitstekende vertrouwenwekkende maatregel en is van significante waarde voor alle belanghebbenden in de onderneming.

Zelf doe ik dat ook, als ik – als privé piloot – ga vliegen : ik klim op mijn Cessna 172 om aan passagiers te laten zien dat ik visueel heb vastgesteld dat we voldoende benzine hebben. Een metert met een wijzer is maar een metertje met een wijzer, nietwaar? Zekerheid wil ik! En ik doe nog veel meer, uiteraard.

Mijn stelling is dat ondernemers dat ook zouden moeten doen naar hun belanghebbenden toe: vertrouwenwekkende maatregelen.

Neem uw bank als voorbeeld: de bank wil zekerheden voor het risico. Steeds meer is dat een samenstel van meerdere zekerheden : van tastbare zekerheden als hypotheek en verpanding, naar de veel minder tastbare zekerheden zoals businessplan, een visie op de toekomst en goede organisatorische opzet, en dergelijke. Daar tussenin bevindt zich een scala van zekerheden die volgens mij vaak te weinig aandacht krijgen en die zoveel extra gewicht in de schaal zouden kunnen leggen.

Naast een goede fundering van de onderneming en een levend, breed gedragen risicobeheer denk ik vooral aan datgene dat na risicobeheer komt : goede beheersmaatregelen, goede controles dus, goed aantoonbaar inzicht dat die beheersmaatregelen werken en een regelmatige evaluatie. Dat geeft dan heel pragmatisch een antwoord op de vraag ‘ben ik in control’, zoals ik dat regelmatig doe tijdens de vlucht met mijn Cessna (-tje, zoals u wilt).

De onderneming heeft, als onderdeel van goed ondernemingsbeheer, meetbare doelstellingen in lijn met de verwachtingen van alle belanghebbenden. Er zijn instrumenten gecreëerd die de realisering van die doelstellingen dichterbij brengen : een budget, financiering, duidelijke bevoegdheden, een duidelijke organisatie waarin iedereen weet wie wat doet en hoe dat bijdraagt aan de realisering van de doelen. Uiteraard ook het verantwoording afleggen aan de belanghebbenden en nog veel meer. Duidelijkheid en communicatie! Risico’s en kansen worden regelmatig besproken, dat kost niet veel tijd maar zet de business wel weer even op een rijtje.

In de praktijk blijft het daar vaak bij. Vrijwel iedereen ‘managed’ onbewust risico’s in het dagelijks werk, dat begint al als je opstaat. Risico’s afdekken wordt vaak op het gevoel gedaan maar dat is in een onderneming lang niet goed genoeg.

Een onderneming kan niet zonder gedegen beheersmaatregelen om de business op de rails te houden. Daartoe moet men op redelijk gedetailleerd niveau weten wat er in de processen en in de onderneming fout kan gaan. Zie naar de recente voorbeelden waarin ‘niet in control zijn’ heeft geleid tot ondergang.

In control zijn vereist onder meer dat de processen zijn doorgelicht op mogelijke problemen of fouten en dat op die plekken controles zijn gebouwd die misstappen voorkomen of vooraf of achteraf een signaal afgegeven dat er moet worden ingegrepen.

Voor de belanghebbenden in en onderneming zal dit net zoveel waarde hebben als voor mijzelf en voor mijn passagiers.

Meer informatie? Kijk op www.financial-control.nl

Leave a Comment


− 3 = twee