Backlinks Plaatsen

Wat is bouwprojectmanagement

Bij bouwprojectmanagement is het doel om projecten op een goed mogelijke manier te beheersen. Afhankelijk van de grootte van een bouwproject wordt deze onderverdeeld in verschillende deelprojecten waar verschillende teamleiders aan werken.

Bij het starten van een project wordt er gekeken naar de omvang van een project.

  • Planning van een project
  • Verdeling van het project in verschillende fasen of deelprojecten
  • Uitvoering van werkzaamheden in de verschillende fasen
  • Opvolging van projectvoortgang
  • Aflevering project en eventuele planning voor onderhoud in de toekomst

De zorgen die tijden eens project ontstaan worden uit handen genomen, maar bovendien ontstaat er één partij die verantwoordelijk wordt voor het eindresultaat. Door een goede begeleiding en door een aanspreekpunt te zijn tijdens het project wordt het proces bewaakt. Aspecten waar een bouwmanager over nadenkt zijn bijvoorbeeld: vergunningen, risico’s, kwaliteitszorg, etc.

Wat zijn voordelen van bouwprojectmanagement

Een bouwmanager zorgt ervoor dat het bouwproces goed loopt: het proces wordt goed bewaakt. Door de expertise en ervaring die aanwezig is bij bouwmanager worden risico’s beperkt en wordt het proces zo efficiënt mogelijk uitgevoerd wat leid tot lagere kosten. Het management is in goede handen en zorgt voor minder zorgen bij de opdrachtgever en onderaannemers. Om meer informatie of advies op maat te krijgen, kun je altijd contact opnemen met een bouwkundig adviesbureau die bouwprojectmanagement  aanbiedt.

Leave a Comment


5 + = dertien