Backlinks Plaatsen

ZZPers in de zorg bepaal je uurtarief!

ZZpers in de zorg kenmerken zich door toewijding en hard werken. De tarieven die worden gevraagd komen niet overeen met de waarde van de zorgverlening. Gemiddeld zijn de tarieven zo laag dat het opbouwen van een reserve voor oude dag niet mogelijk is. “ Tarief bepalen voor freelance Zorgverleners” is ontwikkeld om Zorgverleners bewust te maken van het tarief dat ze waard zijn.

Met hart en ziel zorg verlenen en ondernemen is een uitdaging. Hard werken en zorgen zijn kwaliteiten van ZZPers in de zorg. En vergeet dan niet alle vaardigheden zoals: signaleren, reageren, samenwerken, communiceren, leiding geven, verantwoordelijkheid dragen, plannen, bevoegd en bekwaam zijn en blijven, zich inleven enz.

Goede zorgverleners zijn schaars en er is veel vraag, een logisch gevolg is dat de uurtarieven verhogen. Niets is minder waar, ZZPers in de zorg vragen gemiddeld een veel te laag uurtarief. De uurtarieven zijn vastgelegd door opdrachtgevers, of ZZPers gaan mee in de tarieven die collega’s handhaven. Het is belangrijk dat de ZZPer in de zorg zich bewust is van zijn/ haar waarde, de grens tussen inkomen genereren en verlies draaien, het berekenen van een persoonlijk uurtarief en het onderhandelen met de opdrachtgever.

In Nederland wordt waarde toegekend aan zorgverlening. Zorguren zijn geïndiceerd en het gemiddelde tarief van een Zorgverlener ligt ca. 40% lager dan het tarief dat is geïndiceerd, dat wordt vrijgegeven voor de zorg. Met andere woorden is er ruimte voor de freelance zorgverlener om een beter tarief te hanteren zonder opdrachtgevers en/ of zorgvragers te benadelen.

Als ZZPer in de zorg is het belangrijk te weten wat je “nodig hebt”en wat je “waard bent”. Je kunt dan daadwerkelijk ondernemen. Dat betekend georganiseerd en met inzicht onderhandelen en afspraken maken, om daarna gewaardeerd te doen waar je goed in bent Zorg Verlenen.

Freelance Zorgverlening.nl heeft een training ontwikkeld “Tarief bepalen voor Freelance Zorgverleners”. In de training wordt helder en interactief uitgelegd hoe een minimumtarief te berekenen en een onderhandelingsmarge. Bij deelname ontvang je het gelijknamige e-book inclusief rekenmodellen.

Datum: 18-mei en 7-juni 2012

Wees ondernemer en zorg ervoor dat je weet wat je waard bent, op basis van een persoonlijke berekening. Onderhandel op basis van kennis en feiten, dat maakt je zekerder en sterker. Zelfstandig Zorgverlenen is een specialisme!

Chantal Geertman, info@freelancezorgverlening.nl 

Leave a Comment


− negen = 0